[www.caonguyenxanhgroup.com/tu-van-moi-truong-chuyen-nghiep/lap-ho-so-xa-nuoc-thai-vao-nguon-nuoc-tiep-nhan.html] [[[/tu-van-moi-truong-chuyen-nghiep/lap-ho-so-xa-nuoc-thai-vao-nguon-nuoc-tiep-nhan.html]]]
HNuUpDZUpDZUpD7qrGbl/RHqr+0256M4H7uxYCqpYbuxHEIhHEmkHNuUOjZUpNiIpFshHEmoV+H2r6M6BPuCyKBzy+M4rRYE8nm4ylHq5Kc4HNiIpDZUpNiIpFICOQiIpNiIpD3IVSIlp7f+YNTcV6TWSPy6rNH5bKByMQuB5CozB/qlOnmsX/2QpG2ZcRPnLDYG5/8zb6WeSOZPgqNRBqHjb+bCg/M0SAQlvF8ZcCBNYMynSNqVSQ0BOCucMbHObPbKb72yKGPh56YqyG84gKfwL+7kLRZ0rlBQ8/yR9nqepDNEpjc7BArsXSozHECfVSCdyGBoLRBqVFYUpD3IOjZUpD3fX6b65KI4HNuUpDZUpDZUpFCdmnYE9SZdm+bAg+itHj0Cg/5trRYTL+MumlZzr6qQgKukXGPhr6uo8/YqXRYzrD4WBDpEp/ZsmAslvh8LHEsC/7BPMqyPMqolSPYMMPumO7BMH7QkHPuOYbHKYbHLH7HPMbbPM7YxbbHHH7QkH7QtHEstc+yfL+bxy6bQ/6BzLlYqLlYjVF848nYIXhizr6qq8/BqLETwg+Pfg+u2LG7qy+q2vGBzLSuhrGu2y+B2rRck5/BI9Du7gOQlvhYxMQbSbCbSKE8mbPYc/Q2UM7cl/SslHlb2USrk8/HoyKTAL6YqVFYxMQbSbCbSKE8mbPYc/7bOYbHxcM8POqcl/SCkHEy7rAQlvlbEL+bk56uCyStC/7BPMqyPMqolMCbYbMbObPubMCCl/SCfmFstHjIzy+q6UhrtXRQt56PQ56t4Y/2Ay/ZQgKukmFYqVSZdxS3=

Lập hồ sơ Xả nước thải

Môi trường nước ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng do phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải từ các khu công nghiệp, khu đô thị. Việc quản lý các hoạt động  xả nước thải vào nguồn nước ngày càng được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. Cao Nguyên Xanh ra đời nhắm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước một cách nhanh nhất.

1/ Đối tượngthực hiện:

  • Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng, các cơ sở sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản…
  • Các cơ sở đang xả nước thải vào nguồn thải chưa có công trình xử lý nước thải và chưa có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
  • Các cơ sở đang hoạt động sản xuất chưa có giấy phép có nhu cầu sử dụng nước và xả nước vào môi trường.

Đều phải thực hiện đăng kí hồ sơ xả nước thải vào nguồn thải.

2/ Quy trình công việc:

· Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất, hiện trạng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

· Xác định đặc trưng nguồn nước thải, các loại nước có trong nguồn thải, chất lượng nước thải và nồng độ ô nhiễm.

· Sự tác động của nguồn thải đến môi trường tiếp nhận chất thải.

· Hệ thống xử lý nước thải hiện có. Quy mô, quy trình và các biện pháp công nghệ xử lý nước thải.

· Mô tả vị trí, công trình xả thải: phương thức, chế độ, lưu lượng xả.

· Khảo sát , lấy mẫu nước thải, thu thập mẫu thải của các doanh nghiệp lân cận.

· Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải.

· Đặc điểm tự nhiên, đặc điểm địa lý, địa hình, khí tượng, thủy văn…

· Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực xả nước thải và nguồn tiếp nhận

· Lấy mẫu phân tích, đánh giá, chất lượng, tải lượng của nguồn tiếp nhân (thử trong 3 lần xét nghiệm)

· Đánh giá tác động của chất thải vào nguồn nước

· Đề xuất biện pháp giảm thiểu và khắc phục sự ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do xả nước thải.

· Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước theo tỷ lệ 1/10.000

· Lập sơ đồ khảo sát, lấy mẫu..

· Kết luận và kiến nghị.

· Lập hồ sơ và gửi quan chức năng Sở Tài Nguyên và Môi Trường)

tags: de an bao ve moi truong, lap du an, lap du an dau tu


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

LĨNH VỰC CÔNG TY

Trình tự các bước thực hiện...

1- Tại mục A và B : 1.1- Đối với 01 gói...
Đọc thêm...

Hình thành Dự Án

1. HÌNH THÀNH DỰ ÁN (Project Formulation) Một dự án được hình...
Đọc thêm...

Tài liệu Quản lý Dự Án

1. GIỚI THIỆU -    Việc kết thúc một dự án cũng...
Đọc thêm...

Các thủ tục để lập dự...

1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ...
Đọc thêm...

Nội dung để lập dự án...

Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh và phần...
Đọc thêm...

Các bước để lập Dự Án

Trong thực tiễn để bắt đầu thực hiện 1 dự án, dự gồm...
Đọc thêm...

Thủ tục thẩm định các dự...

1- Nội dung thẩm định dự án đầu tư: 1.1. Các...
Đọc thêm...

Lập dự án đầu tư theo...

1- Chủ đầu tư, địa chỉ liên lạc : 2-...
Đọc thêm...

Lập dự án đầu tư được...

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ...
Đọc thêm...

Tư vấn thủ tục lập dự...

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bạn muốn thành lập công...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý khí thải...

Công ty xử lý nước thải - xử lý khí thải - tư vấn môi...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý nuớc thải

Công ty xử lý nước thải – tư vấn môi trường...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý nước cấp

xu ly khi thai, xu ly nuoc thai, cong ty xu ly nuoc thai, tu van moi truong, dich vu moi truong, cong ty moi truong chuyen nghiep, tu van moi truong chuyen nghiep, tham dinh du an, dich vu moi truong, cong ty tu van moi truong, xu ly khi thai, xu ly nuoc thai, bao cao giam sat dinh ky, cam ket bao ve moi truong Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công...
Đọc thêm...

THỐNG KÊ

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

Bạn quan tâm đến lĩnh vực nào của công ty chúng tôi?
 

Bản đồ Công Ty

Hình ảnh công ty

cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai bao-cao-giam-sat cam-ket-bao-ve-moi-truong cong-ty-dich-vu-moi-truong cong-ty-moi-truong cong-ty-tu-van-moi-truong cty-moi-truong danh-gia-tac-dong-moi-truong-DTM moi-truong-xanh bao-cao-giam-sat-dinh-ky bao-cao-giam-sat-moi-truong bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky bao-cao-moi-truong cong-ty-xu-ly-khi-thai cong-ty-xu-ly-nuoc-thai Cty-tu-van-moi-truong dich-vu-moi-truong moi-truong tu-van-moi-truong xu-ly-khi-thai xu-ly-nuoc-thai xu-ly-nuoc-thai-san-xuat


CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU