[www.caonguyenxanhgroup.com/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-moi-truong/608-chung-tay-bao-ve-moi-truong.html] [[[/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-moi-truong/608-chung-tay-bao-ve-moi-truong.html]]]
HNuUpDZUpDZUpD7qrGbl/RHqr+0256M4H7uxYCqpYbuxHEIhHEmkHNuUOjZUpNiIpFshHEmoV+H2r6M6BPuCyKBzy+M4rRYE8nm4ylHq5Kc4HNiIpDZUpNiIpFICOQiIpNiIpD3IVSIlp7f+YNTcV6TWSPy6rNH5bKByMQuB5CozB/qlOnmsX/2QpG2ZcRPnLDYG5/8zb6WeSOZPgqNRBqHjb+bCg/M0SAQlvF8ZcCBNYMynSNqVSQ0BOCucMbHObPbKb72yKGPh56YqyG84gKfwL+7kLRZ0rlBQ8/yR9nqepDNEpjc7BArsXSozHECfVSCdyGBoLRBqVFYUpD3IOjZUpD3fX6b65KI4HNuUpDZUpDZUpFCdmnYE9SZdm+bAg+itHj0Cg/5trRYTL+MumlZzr6qQgKukXGPhr6uo8/YqXRYzrD4WBDpEp/ZsmAslvh8LHEsC/7BPMqyPMqolSPYMMPumO7BMH7QkHPuOYbHKYbHLH7HPMbbPM7YxbbHHH7QkH7QtHEstc+yfL+bxy6bQ/6BzLlYqLlYjVF848nYIXhizr6qq8/BqLETwg+Pfg+u2LG7qy+q2vGBzLSuhrGu2y+B2rRck5/BI9Du7gOQlvhYxMQbSbCbSKE8mbPYc/Q2UM7cl/SslHlb2USrk8/HoyKTAL6YqVFYxMQbSbCbSKE8mbPYc/7bOYbHxcM8POqcl/SCkHEy7rAQlvlbEL+bk56uCyStC/7BPMqyPMqolMCbYbMbObPubMCCl/SCfmFstHjIzy+q6UhrtXRQt56PQ56t4Y/2Ay/ZQgKukmFYqVSZdxS3=

Chung tay bảo vệ môi trường

Nạn ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên trầm trọng. Thực trạng này đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường.

Hiện nay, chất lượng môi trường đang tiếp tục bị xấu đi và gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân. Ô nhiễm môi trường nước, không khí đang lan rộng, không những tại các khu công nghiệp, khu đô thị dân cư đông đúc, mà cả ở những vùng nông thôn. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, thiếu sự kiểm soát dẫn đến nguồn nước mặt, nước ngầm nhiều nơi bị cạn kiệt. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do tư duy coi trọng tăng trưởng kinh tế, xem nhẹ bảo vệ môi trường. Nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất còn sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong khi đó, thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vẫn chưa theo kịp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, nhất là ở các địa phương.

Ðể công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả, cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. Các cơ quan quản lý Nhà nước, cấp chính quyền cơ sở cần quản lý rừng, quản lý hoạt động khai thác mỏ, nhất là khai thác quặng sắt, đá trắng, vàng... Ðồng thời khuyến khích và yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư sử dụng công nghệ sạch, sản phẩm thân thiện với môi trường, có sự nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ sạch vào sản xuất; phục hồi đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao.

Theo các chuyên gia về môi trường, tình trạng ô nhiễm môi trường có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do những hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, hiện nay có khoảng 300 văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường để điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế, các quy trình kỹ thuật, quy trình sử dụng nguyên liệu trong sản xuất.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp thống kê môi trường

Tuy nhiên, hệ thống các văn bản này vẫn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, thiếu chi tiết, từ đó làm hạn chế hiệu quả điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ môi trường. Các cấp chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đối với công tác bảo vệ môi trường, dẫn đến buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát về môi trường.

Ðể làm tốt công tác bảo vệ môi trường, cần cụ thể hóa nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường, tiếp cận mô hình "tăng trưởng xanh". Kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trước mắt, cần bổ sung, hoàn thiện các quy định và cơ chế quản lý về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề, môi trường nông thôn, miền núi, biển và hải đảo. Sớm xây dựng Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, theo hướng thích ứng để sống chung với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống của nhân dân.

tags: cong ty moi truong, tu van moi truong, cong ty tu van moi truong


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

LĨNH VỰC CÔNG TY

Trình tự các bước thực hiện...

1- Tại mục A và B : 1.1- Đối với 01 gói...
Đọc thêm...

Hình thành Dự Án

1. HÌNH THÀNH DỰ ÁN (Project Formulation) Một dự án được hình...
Đọc thêm...

Tài liệu Quản lý Dự Án

1. GIỚI THIỆU -    Việc kết thúc một dự án cũng...
Đọc thêm...

Các thủ tục để lập dự...

1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ...
Đọc thêm...

Nội dung để lập dự án...

Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh và phần...
Đọc thêm...

Các bước để lập Dự Án

Trong thực tiễn để bắt đầu thực hiện 1 dự án, dự gồm...
Đọc thêm...

Thủ tục thẩm định các dự...

1- Nội dung thẩm định dự án đầu tư: 1.1. Các...
Đọc thêm...

Lập dự án đầu tư theo...

1- Chủ đầu tư, địa chỉ liên lạc : 2-...
Đọc thêm...

Lập dự án đầu tư được...

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ...
Đọc thêm...

Tư vấn thủ tục lập dự...

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bạn muốn thành lập công...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý khí thải...

Công ty xử lý nước thải - xử lý khí...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý nuớc thải

Công ty xử lý nước thải – tư vấn môi trường...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý nước cấp

cong-ty-moi-truong-09 Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công...
Đọc thêm...

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn biết trang web của chúng tôi từ thông tin nào?
 

Hình ảnh công ty

cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai  cam-ket-bao-ve-moi-truong cong-ty-dich-vu-moi-truong cong-ty-moi-truong cong-ty-tu-van-moi-truong cty-moi-truong danh-gia-tac-dong-moi-truong-DTM moi-truong-xanh bao-cao-giam-sat-dinh-ky bao-cao-giam-sat-moi-truong bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky bao-cao-moi-truong cong-ty-xu-ly-khi-thai cong-ty-xu-ly-nuoc-thai Cty-tu-van-moi-truong dich-vu-moi-truong moi-truong tu-van-moi-truong xu-ly-khi-thai xu-ly-nuoc-thai xu-ly-nuoc-thai-san-xuat

Bản đồ Công Ty


CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU