[www.caonguyenxanhgroup.com/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-moi-truong/604-ha-noi-lap-du-an-dau-tu-xay-dung-bai-do-phe-thai-duoc-trien-khai.html] [[[/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-moi-truong/604-ha-noi-lap-du-an-dau-tu-xay-dung-bai-do-phe-thai-duoc-trien-khai.html]]]
HNuUpDZUpDZUpD7qrGbl/RHqr+0256M4H7uxYCqpYbuxHEIhHEmkHNuUOjZUpNiIpFshHEmoV+H2r6M6BPuCyKBzy+M4rRYE8nm4ylHq5Kc4HNiIpDZUpNiIpFICOQiIpNiIpD3IVSIlp7f+YNTcV6TWSPy6rNH5bKByMQuB5CozB/qlOnmsX/2QpG2ZcRPnLDYG5/8zb6WeSOZPgqNRBqHjb+bCg/M0SAQlvF8ZcCBNYMynSNqVSQ0BOCucMbHObPbKb72yKGPh56YqyG84gKfwL+7kLRZ0rlBQ8/yR9nqepDNEpjc7BArsXSozHECfVSCdyGBoLRBqVFYUpD3IOjZUpD3fX6b65KI4HNuUpDZUpDZUpFCdmnYE9SZdm+bAg+itHj0Cg/5trRYTL+MumlZzr6qQgKukXGPhr6uo8/YqXRYzrD4WBDpEp/ZsmAslvh8LHEsC/7BPMqyPMqolSPYMMPumO7BMH7QkHPuOYbHKYbHLH7HPMbbPM7YxbbHHH7QkH7QtHEstc+yfL+bxy6bQ/6BzLlYqLlYjVF848nYIXhizr6qq8/BqLETwg+Pfg+u2LG7qy+q2vGBzLSuhrGu2y+B2rRck5/BI9Du7gOQlvhYxMQbSbCbSKE8mbPYc/Q2UM7cl/SslHlb2USrk8/HoyKTAL6YqVFYxMQbSbCbSKE8mbPYc/7bOYbHxcM8POqcl/SCkHEy7rAQlvlbEL+bk56uCyStC/7BPMqyPMqolMCbYbMbObPubMCCl/SCfmFstHjIzy+q6UhrtXRQt56PQ56t4Y/2Ay/ZQgKukmFYqVSZdxS3=
You are here:

Hà Nội: lập dự án đầu tư xây dựng bãi đổ phế thải được triển khai.

Lập dự án đầu tư - các dự án đầu tư về bãi đổ phế thải rắn xây dựng và các phế thải thoát nước đang được Sở Xây dựng Hà Nội tập trung chỉ đạo yêu cầu các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ.

môi trường xanh cao nguyen

Tổng số 6 dự án đầu tư tại các huyện Thường Tín, Hoài Đức và Đan Phượng hiện đã tiến hành xong một số bước đầu như: đo đạc, khảo sát, lập bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và thống nhất chủ trường đầu tư với chính quyền tại địa phương. Mặc khác, trong quá trình lập hồ sơ, xin ý kiến thỏa thuận về chuyên môn với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn kết hợp với Viện Quy hoạch xây dựng hiện đang gặp phải một số khó khăn cần được tháo gỡ.

Ngoài 6 dự án đầu tư trên Sở đang hoàn thiện công tác chuẩn bị lập dự án đầu tư thêm các bãi phế thải xây dựng tại các xã Dục Tú, huyện Đông Anh (X15), xã Duyên Hà, huyện Thanh Trid (X18); xã Phú Thị và Kim Sơn tại Gia Lâm (X6), xã Tiến Thắng và Thanh Lâm thuộc huyện Mê Linh (X11, X12). Tất cả các dự án đầu tư trên đã được thẩm định và phê duyệt  dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, phê duyệt nhiệm vụ khỏa sát đo vẽ bản đồ địa hình phục vụ lập dự án và được phê duyệt kế hoạch đầu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Các đơn vị thực hiện gói thầu khảo sát đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 đã được Sở xây dựng Hà Nội phê duyệt và xác định ranh giới xây dựng, khảo sát tuyến và lập báo cáo chi phí kỹ thuật. Đơn vị chủ đầu tư là Ban quản lý lập dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thauatj đo thị đang trình sở Tài Nguyên & Môi trường thẩm định bản đồ hiện trạng tỷ lệ làn 1/500. Dự kiến quý III/2012 các dự án đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu thi công.

tags: de an moi truong don gian, de an moi truong chi tiet, cong ty moi truong


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

DIEN DAN MOI TRUONG, CAO NGUYEN XANH

LIÊN KẾT

Liên kết cong ty moi truong

đề án môi trường chuyên nghiệp

LĨNH VỰC CÔNG TY

Trình tự các bước thực hiện...

1- Tại mục A và B : 1.1- Đối với 01 gói...
Đọc thêm...

Hình thành Dự Án

1. HÌNH THÀNH DỰ ÁN (Project Formulation) Một dự án được hình...
Đọc thêm...

Tài liệu Quản lý Dự Án

1. GIỚI THIỆU -    Việc kết thúc một dự án cũng...
Đọc thêm...

Các thủ tục để lập dự...

1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ...
Đọc thêm...

Nội dung để lập dự án...

Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh và phần...
Đọc thêm...

Các bước để lập Dự Án

Trong thực tiễn để bắt đầu thực hiện 1 dự án, dự gồm...
Đọc thêm...

Thủ tục thẩm định các dự...

1- Nội dung thẩm định dự án đầu tư: 1.1. Các...
Đọc thêm...

Lập dự án đầu tư theo...

1- Chủ đầu tư, địa chỉ liên lạc : 2-...
Đọc thêm...

Lập dự án đầu tư được...

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ...
Đọc thêm...

Tư vấn thủ tục lập dự...

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bạn muốn thành lập công...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý khí thải...

Công ty xử lý nước thải - xử lý khí thải - tư vấn môi...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý nuớc thải

Công ty xử lý nước thải – tư vấn môi trường...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý nước cấp

xu ly khi thai, xu ly nuoc thai, cong ty xu ly nuoc thai, tu van moi truong, dich vu moi truong, cong ty moi truong chuyen nghiep, tu van moi truong chuyen nghiep, tham dinh du an, dich vu moi truong, cong ty tu van moi truong, xu ly khi thai, xu ly nuoc thai, bao cao giam sat dinh ky, cam ket bao ve moi truong Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công...
Đọc thêm...

THỐNG KÊ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn biết trang web của chúng tôi từ thông tin nào?
 

Bản đồ Công Ty

Hình ảnh công ty

cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai bao-cao-giam-sat cam-ket-bao-ve-moi-truong cong-ty-dich-vu-moi-truong cong-ty-moi-truong cong-ty-tu-van-moi-truong cty-moi-truong danh-gia-tac-dong-moi-truong-DTM moi-truong-xanh bao-cao-giam-sat-dinh-ky bao-cao-giam-sat-moi-truong bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky bao-cao-moi-truong cong-ty-xu-ly-khi-thai cong-ty-xu-ly-nuoc-thai Cty-tu-van-moi-truong dich-vu-moi-truong moi-truong tu-van-moi-truong xu-ly-khi-thai xu-ly-nuoc-thai xu-ly-nuoc-thai-san-xuat


CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU