[www.caonguyenxanhgroup.com/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-moi-truong/556-toi-uu-phuong-phap-xu-ly-nuoc-thai-xu-ly-khi-thai.html] [[[/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-moi-truong/556-toi-uu-phuong-phap-xu-ly-nuoc-thai-xu-ly-khi-thai.html]]]
HNuUpDZUpDZUpD7qrGbl/RHqr+0256M4H7uxYCqpYbuxHEIhHEmkHNuUOjZUpNiIpFshHEmoV+H2r6M6BPuCyKBzy+M4rRYE8nm4ylHq5Kc4HNiIpDZUpNiIpFICOQiIpNiIpD3IVSIlp7f+YNTcV6TWSPy6rNH5bKByMQuB5CozB/qlOnmsX/2QpG2ZcRPnLDYG5/8zb6WeSOZPgqNRBqHjb+bCg/M0SAQlvF8ZcCBNYMynSNqVSQ0BOCucMbHObPbKb72yKGPh56YqyG84gKfwL+7kLRZ0rlBQ8/yR9nqepDNEpjc7BArsXSozHECfVSCdyGBoLRBqVFYUpD3IOjZUpD3fX6b65KI4HNuUpDZUpDZUpFCdmnYE9SZdm+bAg+itHj0Cg/5trRYTL+MumlZzr6qQgKukXGPhr6uo8/YqXRYzrD4WBDpEp/ZsmAslvh8LHEsC/7BPMqyPMqolSPYMMPumO7BMH7QkHPuOYbHKYbHLH7HPMbbPM7YxbbHHH7QkH7QtHEstc+yfL+bxy6bQ/6BzLlYqLlYjVF848nYIXhizr6qq8/BqLETwg+Pfg+u2LG7qy+q2vGBzLSuhrGu2y+B2rRck5/BI9Du7gOQlvhYxMQbSbCbSKE8mbPYc/Q2UM7cl/SslHlb2USrk8/HoyKTAL6YqVFYxMQbSbCbSKE8mbPYc/7bOYbHxcM8POqcl/SCkHEy7rAQlvlbEL+bk56uCyStC/7BPMqyPMqolMCbYbMbObPubMCCl/SCfmFstHjIzy+q6UhrtXRQt56PQ56t4Y/2Ay/ZQgKukmFYqVSZdxS3=

Tối ưu phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường

Môi trường bị ô nhiễm nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng từ những nguồn nước thải và khí thải, vấn đề cần đặt ra là những phương pháp xử lý khí thải, xử lý nước thải làm sao cho triệt để hạn chế tối đa tình trạng ảnh hưởng đến môi trường.

 

bao_cao_moi_truong-xu_ly_nuoc_thai-

Theo báo cáo giám sát thì công tác thu phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường, phí nước thải công nghiệp chưa triệt để, nguyên nhân chính là do chưa thống kê đầy đủ danh sách các chủ nguồn thải; phần trích lại cho chủ thu gom, vận chuyển như hiện nay không còn phù hợp (do đơn giá tiền lương và nhiên liệu tăng).
Tình trạng ô nhiễm không khí do giao thông, ô nhiễm không khí ven đường cao, tuy nhiên, chưa có một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm giải quyết, chưa có cơ quan chủ trì, cơ quan địa phương phối hợp. Đặc biệt, hầu hết các kênh rạch của thành phố đều bị ô nhiễm, có kênh rạch bị ô nhiễm nghiêm trọng (trừ hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé do có các dự án lớn đầu tư xử lý nên cải thiện tốt), chất lượng nước mặt hệ thống sông Sài Gòn và các nhánh sông suy giảm và có nguy cơ ô nhiễm hơn, nước thải sinh hoạt với khối lượng rất lớn của toàn thành phố chưa được xử lý.Đối với ô nhiễm chất lượng nước kênh Ba Bò, qua phối hợp và đôn đốc, mặc dù tỉnh Bình Dương có nhiều nỗ lực khắc phục, chất lượng nước kênh Ba Bò phía Bình Dương có cải thiện nhưng chưa nhiều. So với năm 2010, chất lượng nước khu vực kênh tiêu Ba Bò năm 2011 mức độ ô nhiễm bởi các chỉ tiêu DO, BOD, COD, TSS giảm (cụ thể : Giá trị BOD giảm 1.08 ÷ 1.59 lần, COD giảm 1.01 ÷ 1.6 lần, TSS giảm 1.29 ÷ 2.73 lần, DO tăng lên từ 1.35 ÷ 2.46 lần) nhưng các chỉ tiêu vi sinh và chất hoạt động bề mặt vẫn chưa được cải thiện (Coliform tăng 1.55 ÷ 64.67 lần, chất hoạt động bề mặt tăng 1.14 ÷ 2.73 lần), nguyên nhân là do lượng nước thải sinh hoạt từ khu dân cư chưa được xử lý thải trực tiếp xuống lòng kênh. Bên cạnh đó, chất hoạt động bề mặt là những chất khó phân hủy sinh học nên khó xử lý trong hệ thống xử lý nước thải dùng phương pháp sinh học.KCN Tân Phú Trung mặc dù có hệ thống xử lý nước thải nhưng nhiều cơ sở sản xuất trong Khu chưa đấu nối, một số cơ sở xả nước thải trực tiếp vào kênh Thầy Cai - An Hạ gây ô nhiễm môi trường…

Cần sớm khắc phụcÔng Đào Anh Kiệt cho biết, trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch của Chương trình, đồng thời kiến nghị UBND thành phố và phối hợp các Sở, ngành, UBND quận huyện nhanh chóng khắc phục những tồn tại về môi trường trên địa bàn. Theo đó, để giảm thiểu ô nhiễm không khí do giao thông, ô nhiễm không khí ven đường, Sở TN&MT sẽ củng cố và tăng cường mạng lưới quan trắc chất lượng không khí, Sở Giao thông Vận tải chủ trì Chương trình Giảm thiểu ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông, không khí ven đường.

Sở TN&MT sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát xử phạt nghiêm minh hành vi gây ô nhiễm nước mặt ở các sông, kênh rạch. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy hoạch đã có, đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm nước thải trong chăn nuôi, nhất là các hộ gia đình sản xuất chăn nuôi ở dọc sông Sài Gòn, kiểm soát các nguồn thải do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón. Đối với ô nhiễm kênh Ba Bò, Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo xây dựng kênh Ba Bò. Sở TN&MT tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường ở tỉnh Bình Dương đẩy nhanh các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm kênh ở địa phương một cách triệt để.

Sở TN&MT sẽ phối hợp với các quận - huyện tiếp tục tập trung kiểm tra giám sát hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải tại các khu đô thị, khu dân cư, khách sạn, nhà hàng, các cơ sở sản xuất, các ngành nghề sản xuất gây ô nhiễm. Sở TN&MT chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Đề án Di dời, sửa đổi Quyết định 200 về việc cấm đầu tư các ngành nghề như xi mạ, thuộc da, cao su, phân bón, thuốc trừ sâu, nhuộm. Sở TN&MT đề nghị Ban Quản lý các Khu chế xuất, khu công nghiệp tăng cường các biện pháp buộc các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp Tân Phú Trung phải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của Khu; Sở Công Thương, Quận - Huyện kiểm soát ô nhiễm cụm công nghiệp trên địa bàn.

tags: cong ty thao nguyen xanh, bao cao giam sat, bao cao giam sat dinh ky, bao cao giam sat moi truong


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

LĨNH VỰC CÔNG TY

Trình tự các bước thực hiện...

1- Tại mục A và B : 1.1- Đối với 01 gói...
Đọc thêm...

Hình thành Dự Án

1. HÌNH THÀNH DỰ ÁN (Project Formulation) Một dự án được hình...
Đọc thêm...

Tài liệu Quản lý Dự Án

1. GIỚI THIỆU -    Việc kết thúc một dự án cũng...
Đọc thêm...

Các thủ tục để lập dự...

1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ...
Đọc thêm...

Nội dung để lập dự án...

Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh và phần...
Đọc thêm...

Các bước để lập Dự Án

Trong thực tiễn để bắt đầu thực hiện 1 dự án, dự gồm...
Đọc thêm...

Thủ tục thẩm định các dự...

1- Nội dung thẩm định dự án đầu tư: 1.1. Các...
Đọc thêm...

Lập dự án đầu tư theo...

1- Chủ đầu tư, địa chỉ liên lạc : 2-...
Đọc thêm...

Lập dự án đầu tư được...

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ...
Đọc thêm...

Tư vấn thủ tục lập dự...

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bạn muốn thành lập công...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý khí thải...

Công ty xử lý nước thải - xử lý khí...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý nuớc thải

Công ty xử lý nước thải – tư vấn môi trường...
Đọc thêm...

Hệ thống xử lý nước cấp

xu ly khi thai, xu ly nuoc thai, cong ty xu ly nuoc thai, tu van moi truong, dich vu moi truong, cong ty moi truong chuyen nghiep, tu van moi truong chuyen nghiep, tham dinh du an, dich vu moi truong, cong ty tu van moi truong, xu ly khi thai, xu ly nuoc thai, bao cao giam sat dinh ky, cam ket bao ve moi truong Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công...
Đọc thêm...

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn biết trang web của chúng tôi từ thông tin nào?
 

Hình ảnh công ty

cong-trinh-xu-ly-nuoc-thai  cam-ket-bao-ve-moi-truong cong-ty-dich-vu-moi-truong cong-ty-moi-truong cong-ty-tu-van-moi-truong cty-moi-truong danh-gia-tac-dong-moi-truong-DTM moi-truong-xanh bao-cao-giam-sat-dinh-ky bao-cao-giam-sat-moi-truong bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky bao-cao-moi-truong cong-ty-xu-ly-khi-thai cong-ty-xu-ly-nuoc-thai Cty-tu-van-moi-truong dich-vu-moi-truong moi-truong tu-van-moi-truong xu-ly-khi-thai xu-ly-nuoc-thai xu-ly-nuoc-thai-san-xuat

Bản đồ Công Ty


CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU